IKSV

Ambicí Institutu komunikace s veřejností (IKSV) je zvyšovat úroveň komunikace státních institucí ve vztahu k občanům a kultivovat vazbu veřejnosti k institucím veřejné a státní služby.

Naším cílem je zprostředkovat profesionálnější vztah mezi úřadem a občanem-klientem. Nabízíme klíč k řešení dobré prezentace úřadu, omezení kritické komunikace, zlepšení poměru mezi občanem, médii a úřadem. To vše s cílem usnadnit chod vaší instituce.

Poskytujeme šanci zlepšit vaše veřejné renomé, prosadit úspěchy a smysl činnosti navenek. Díky nám získáte skutečnou a efektivní zpětnou vazbu od veřejnosti.

IKSV sdružuje představitele organizací státní správy, samosprávy, vládních agentur a korporací, veřejných institucí, neziskových organizací, vzdělávacích a soukromých společností se zájmem o problematiku kvality komunikace s občany.

IKSV se věnuje zejména následujícím oblastem:

  • pořádání vzdělávacích kurzů, školení a seminářů
  • poskytování odborných informací, poradenských a dalších služeb
  • mediálnímu monitoringu a tvorbě mediálních strategií na míru
  • personalistickému a psychologickému testování a poradenství
  • prosazování co nejvyšší profesionality v činnosti členů Institutu a jejich zaměstnanců a spolupracovníků
  • koordinaci a zastupování společných zájmů členů IKSV
  • navazování spolupráce s obdobnými tuzemskými a zahraničními institucemi
  • vytváření standardu a systému hodnocení úrovně komunikace úřadů státní správy a samosprávy
  • akademické, analytické a publikační činnosti
  • individuálnímu servisu dle specifických potřeb našich klientů

Institut komunikace s veřejností (IKSV), o.s. svůj zisk směřuje formou sponzorství do podpory škol s komunikačním zaměřením.


Prohlášení o přístupnosti webu