Komunikační tréninky a tématická školení

Tiskový mluvčí, PR vztahy a vnější komunikace / Tiskový mluvčí 2
Stěžovatel – krizová komunikace, eliminace stížností, mediace a vyjednávání
Obecní web / obecní zpravodaj
Profesionální úředník – etiketa, kultura vystupování, profesionální komunikace a základy psychologie jednání
Mikro MBA a MPA pro úředníky
Psychologické a komunikační minimum pro státní správu a samosprávu
Vedení lidí, time management, zvládání práce pod tlakem a stresem, pracovní motivace
Efektivní práce s otevřenými zdroji pro veřejnou správu
Certifikace jakosti pro veřejnou správu – připravujeme
Časté chyby při zadávání a zpracování veřejných zakázek – připravujeme