Poradenství a klientský servis na míru

Nabízíme Vám otestování funkčnosti a efektivity komunikace vašeho úřadu. Jsme schopni zanalyzovat úspěšnost vašeho úřadu v jednání s veřejností, navrhnout adresná vylepšení a služby na míru podle vašich skutečných potřeb.

IKSV Kulaté stoly

Organizujeme tzv. kulaté stoly a neformální pracovní setkání pro zástupce státní správy a samosprávy, soukromých firem a akademické obce na zajímavá současná témata z oblasti komunikace, marketingu a strategie veřejné správy. V roce 2011 chystáme například workshopy na téma jak úspěšně prezentovat svůj úřad; etiketa úředníka; jakost ve veřejné správě; mikro MPA pro úředníky či komunikace ve zdravotnictví.

IKSV Inspirace

IKSV Inspirace je edičním a popularizačním projektem složeným z řady pracovních studií a doporučujících materiálů vydávaných IKSV, ve spolupráci s jeho partnery. Přinášíme v nich nové pohledy na problémy, které se dotýkají komunikace institucí veřejné správy s občany a odbornou veřejností. Studie řady Inspirace také ukazují na zdařilé zahraniční příklady, které mohou být praktickou inspirací i pro naši státní správu a samosprávu.

IKSV PRO VÁS A VAŠE POTŘEBY NA MÍRU!

Respektujeme jedinečné potřeby našich klientů, proto nabízíme uspořádání komunikačních školení „na míru“ s ohledem na specifické potřeby vašeho úřadu. Pro instituce státní správy a samosprávy organizujeme například kurzy vnější komunikace, tréninky pro tiskové mluvčí, školení v kultuře vystupování a etiketě, v profesionální mediaci, zvládání krizové komunikace a vyjednávání, osobním managementu aj. Zpracujeme pro vás též analýzy, studie a komunikační audity na „klíč“.