Reference

Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo obrany ČR a 15 dalších prestižních státních úřadů, Magistrát hl. města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Pardubice a 58 velkých a středně velkých samospráv, 76 zástupců menších měst a 21 reprezentantů veřejných korporací.

Aktuálně realizujeme školení a projekty pro:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Výzkumný ústav pedagogický
MÚ Vysoké Mýto
starosty a komunální politiky obcí Libereckého kraje a zastupitelé Libereckého kraje
ÚMČ Praha 3
ÚMČ Praha 15
Strakonice
speciální školení pro reprezentanty a úředníky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
tréninky krizové komunikace pro nemocnice v ČR